Radon och lungcancer

Radon utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det uppskattat att radon i inomhusluft årligen orsakar cirka 500 lungcancerfall i Sverige.  För att säkerställa en…