Blåbetong – det farliga byggmaterialet

Blåbetong, även känd som blå lättbetong, är ett byggnadsmaterial baserat på alunskiffer som var i bruk mellan 1929 och 1975. Detta material innehåller radium som sönderfaller och bildar radon.

Eftersom blåbetong var ett så vanligt byggmaterial mellan 1929 och 1975 kan det finnas många hus som innehåller detta material och som därför behöver genomgå en radonmätning. Vid en sådan mätning mäts radonhalten i bostaden för att se om den överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m³, vilket utgör en hälsorisk. Blå lättbetong kan orsaka mycket höga halter av radon, över 1000 Bq/m³, vilket kan vara skadligt. Varje år orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer i Sverige, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

När blåbetong började användas som byggmaterial var man omedveten om dess hälsofarliga effekter. Blå lättbetong användes flitigt som byggmaterial i det så kallade miljonprogrammet, såväl som i småhus, villor och höghus. Mestadels av de hus som innehåller blåbetong finns i Mälardalen, Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping och Borås. I dag finns det omkring 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blå lättbetong.

Märken som Ytong och Durox var vanligt förekommande inom blåbetong. Tillverkningen av detta byggnadsmaterial avslutades år 1975, men det byggdes fortfarande hus med blåbetong fram till 1985. Strålskyddsmyndigheten har skapat en tabell som sammanfattar var och när blåbetongen användes.

Blåbetong kan finnas i både armerade och oarmerade produkter och används i olika byggnadselement såsom stomkonstruktioner, vägg- och bjälklagselement, murblock och isolerblock. Det kan också förekomma i form av lättbetongkross och som värmeisolering i bjälklag. I flerbostadshus kan blåbetong användas i ytterväggar, icke-bärande innerväggar och som värmeisolering på bjälklag.

Det är lämpligt att mäta radon:

  • vid köp av hus
  • vid renovering eller ombyggnation av huset
  • vid förändringar av ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet
  • vid nybyggnation av hus
  • om det har gått över 10 år sedan senaste radonmätningen utfördes.