Löwengrips affärer

När Isabella Löwengrip arbetat några år medföretaget Bellme så tog hon beslutet att låta den andra personen som drevföretaget med att köpa ut henne. Hon har sagt att de inte delade samma visioneroch att det fanns produkter på sidan som hon inte ville eller kunde stå för ocheftersom det var hela idén så valde hon att lämna.

Hon blev dock inte sysslolös för det, iställetstartade hon upp klädmärket Classified där jättarna Bubbleroom/Haléns blevdelägare.Isabella jobbade i nära samarbete med endesigner och efter bara ett år så fanns deras kläder i 23 butiker.

Hoppade av skolan

 Det var under denna hektiska period som honockså hoppade av gymnasiet för att det helt enkelt blev för mycket och hon vartvungen att välja för att inte gå in i väggen.Isabella har själv sagt “Det var dags attbestämma mig om jag skulle fortsätta med skolan eller företagen. Jag valdebloggen , klädmärket, medverka i Lets Dance och så skrev jag Egoboost senare.Jag har aldrig någonsin ångrat det valet.” Klädmärket Classified lämnade hon efter ettantal år sedan hon hade svårt att inte få bestämma helt själv. Hon kände sigbakbunden sedan en annan delägare med majoritet hade sista ordet och hon intealltid kände sig nöjd med det. Hon insåg då att hon måste får vara den sombestämmer och ha helt fria tyglar för att sporras. Genom analys kom hon framtill att det var svårt för henne som liten entreprenör att ta in investerareoch samtidigt försöka behålla glöden.

 Därefter kom beslutet att i framtiden växatillsammans med framtida företag och att själv bli en investerare. Att bli enspindel i nätet att assistera med diverse kontakter, onlinestrategier ochmarknadsföring. Isabella startade sedan Spotlife och Egoboost Magazine, inget av deföretagen finns kvar idag dock. Hon har sagt att andra ungdomar provade olikasporter medan hon provade olika företag innan hon slutligen landade i vad honvill. Därför har hon inte sett något av bolagen som misslyckanden utan en vägtill vart hon är idag. Nu är hennes fokus på Löwengrip Invest, atthitta nya företag och att sköta de bolag hon redan gått in i.

Bråk med andra bloggare

 Isabella Löwengrip har aldrig varit rädd försina åsikter och hon har starka såna, om det mesta, även politik. Hon var blandannat med i Moderaterna under sin gymnasietid.På grund av sina starka åsikter så har honunder åren deltagit i flertalet blogg-bråk med andra bloggare som KatrinZytomierska (vem har hon inte bråkat med?) och Kissie. Isabella har ofta setts som en förebild ikampen för tjejer och kvinnors kroppsacceptans. Vid ett tillfälle poserade honnaken och oretuscherad på framsidan av sitt magasin Egoboost. Däremot har honaldrig velat kalla sig feminist.  Det är inte bara sin kropp hon exponerat utanäven känslor om mobbningen under skoltiden, den adhd hon har och hennesacneproblem. Allt sånt som många inte vågar prata om har hon berättat om öppet.

Bråk med andra bloggare