Kort och intressant om influencers

Under 2017 upptäcktes ett nytt skrämmande (för influencersoch uppdragsgivarna) fenomen som kom att kallas för shadowban.

Det började medatt många framgångsrika influencers på Instagram helt plötsligt fick problematt nå ut till sina följare. Det i sin tur gör att hela marknaden påverkas förde företag de tar uppdrag från. Men även för dem själva eftersom de i regel fårbetalt efter hur många de når ut till.Det var efter en stor dataläcka från just Instagram sommånga stora profilen råkade ut för shadowban. Man tror att det handlade omproblem med hashtaggar och algoritmerna som används för att kämpa mot despambotar som försökt ta över och förstöra Instagram de senaste åren. Vad som hände var att de som inte följer en profil/personinte heller kunde se dennes bilder eller videos, inte ens trots att profilenvar öppen offentlig.  De hashtags som användes av influencers för att uppmärksammaicke-följare på olika varor, saker, händelser och tjänster fungerade inte. Det innebar att räckvidden i en del fall halverades och attantalet följare minskade, samtidigt som de inte kunde attrahera nya följareeftersom de inte kunde se inläggen. Det hade givetvis konsekvenser förföretagen som använder sig av influencers också. Innan man lyckades lösa problemet så hade influencers skapatgrupper på facebook och öppet börja fundera över vart de skulle ta vägen när deinte längre kunde lita på Instagram.

Svarta marknaden

 När det blev fler och fler influencers på Instagram såinförde man även möjligheten attfå sitt konto verifierat. Men med den möjligheten så kom även den svarta marknaden attvakna. Det har varit, och är fortfarande, svårt att få ett verifieratInstagram-konto. Och det är något som alla seriösa influencers idag suktarefter. Det går att bestämma profilnamn själv på Instagram vilketgjort att det funnits en enorm mängd av fejk-konton med personer som utger sigför att vara någon annan, exempelvis en kändis. Tanken bakom en verifiering av kontona var att offentligapersoner, kändisar och välkända företag skulle kunna bli verifierade så att manliksom säkerställde deras identitet. I och med detta blev det även viktigt för en influencer attha ett verifierat konto, det blev en del i trovärdigheten och att kunna lockaolika samarbetspartners. Det verifierade kontot innebar också att det hamnade högrepå listan vid sökningar samt en del andra värdefulla funktioner. För att kunna bli verifierad fick man skriva på ett formulärsom då endast några få personer hade tillgång till. På formuläret finnsinformation om innehavaren av kontot och man måste ha verifierat med ettpassfoto.

Svarta marknaden

I ansökan måste det framgå vem som är kontaktperson vid ett specifikt företag. Det är då bland annat denna del som man kunnat köpa svart på nätet, en fejkad kontaktperson. Men även redan verifierade konton har sålts svart. Det kan handla om upp emot 15.000 dollar i vissa fall. Instagram har dock agerat kraftigt mot detta och sparkat alla medarbetare man kommit på med att göra detta. Det finns även fall där de stängt ned konton.