Hur blir man en influencer

Influencer är ett ord som på senare tid blivit vanligare och dyker upp allt oftare, och har blivit en av de mest populära marknadsföringsstrategierna under de senaste åren. Detta beror inte helt osannolikt på att sättet konsumenter handlar på också förändrats där människor går från att lyssna på kända profiler på TV till att börja lita på rekommendationer från människor på sociala medier. Många föredrar att lita på människor med många följare på digitala kanaler snarare än att anlita sig till de mer klassiska experterna som tidigare rådfrågades genom resebyråer för resor eller en hudläkare för ansiktsvårdsprodukter. Vad som gör influencers så pass effektiva är att deras följare ser dem som jämlikar snarare än en kändis, vilket gör att tillförlitligheten till denna person ökar.

Vad är en influencer?

För att kunna bli en influencer är det viktigt att först reda ut vad en influencer egentligen är. För att kunna benämna sig som influencer krävs inte någon specifik expertis, utan det innebär att en vanlig person lyckats skapa sig en följarskara efter att ha kontinuerligt visat tecken på expertis och transparens. Genom att företag börjat anlita fler människor för att sprida deras produkter eller tjänster har en ny titel för influencer skapats: micro-influencers. Detta innefattar influencers som har mindre än hundra tusen följare, som börjar locka fler och fler företag.

Genom att själv bli en influencer får man ta del av många fördelar där man bland annat får möjligheten att påverka människor, skapa förtroende och bygga på sitt personliga varumärke samtidigt som man får möjligheten att arbeta med något man tycker är intressant. Genom många följare är responsen också snabb och det finns alltid någon som visar uppskattning för det arbete man utför.

De första stegen till en stor följarskara

För att själv kunna bli en influencer är det viktigt att tidigt bestämma ett ämne att hålla sig till, helst ett ämne där man besitter stor kunskap och tycker är intressant och roligt att arbeta med. Därefter krävs det ett beslut om vilken kanal som ska användas för att sprida det innehåll som skapas, varje kanal har sin egen specialitet och därför bör man fråga sig vad som är mest relevant för det ämne man väljer att arbeta med. Som artist är Instagram en bra kanal att dela sitt material på då det främst är en kanal som fokuserar på bilder, medan YouTube är en bättre kanal om matlagning är ens specialitet.

Sist behövs det en plan där det specificeras vad man själv vill uppnå med sitt arbete på sociala kanaler, och en strategi för att fånga upp människor till kanalen. Det krävs att människor som följer kanalen känner att de själva får ut något från att följa den, och att de kan förvänta sig ständiga uppdateringar. Efter att en strategisk plan är färdigställd är det största arbetet, och det roligaste, det som kvarstår – att skapa innehåll. Att arbeta som influencer kräver ständiga uppdateringar vilket för vissa kan bli överväldigande, speciellt i början då ersättningen för arbetet inte är hög. Efter att kanalen blivit etablerad, är dock det enda som krävs att statusen upprätthålls och att hantera alla de erbjudanden företag kommer med.