All Posts In Blog Category

Post Image

Kort och intressant om influencers

Under 2017 upptäcktes ett nytt skrämmande (för influencersoch uppdragsgivarna) fenomen som kom att kallas för shadowban.

Post Image

Influencer – på allas läppar

Det var bara några år sedan som ordet influencer börjadenämnas i Sverige i samma mening som yrke. Då fanns det redan några enormt storainfluencers som varit verksamma i tiotal år, däremot hade de då inte kallat siginfluencers utan bloggare.